สายการผลิต

การเตรียมวัสดุ

การไล่

การดัด

สายการผลิต คลังสินค้า

เคลือบผิวด้วยไฟฟ้า

บรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บ

ฝากข้อความ